חברי הועד

חברי הועד

יו”ר - ברק דרורי

חברי הועד - מיכל בויקו (גיזברות), דרור לזר (משפטים), ניר פילוסוף (אינטרנט, פרוייקטים), תמי ברנשטיין, יוני גודמן, ניר אביטל (פרוייקטים), שרבן דריה (משפטים וכו’), שי בגליטר.

נציג הסטודנטים - רועי נתן צוקרמן
ועדת ביקורת - אמיר גרין, נטע כנפי.