חברי הועד

חברי הועד

יו”ר – ברק דרורי

חברי הועד – מיכל בויקו (גיזברות), דרור לזר (משפטים), ניר פילוסוף (אינטרנט, פרוייקטים), תמי ברנשטיין, יוני גודמן, ניר אביטל (פרוייקטים), שרבן דריה (משפטים וכו’), שי בגליטר.

נציג הסטודנטים – רועי נתן צוקרמן
ועדת ביקורת – אמיר גרין, נטע כנפי.