חברי הועד

חברי הועד

יו”ר – יוסי גוון

חברי הועד – ענת קוסטי, תמי ברנשטיין, עמית גיצלטר, אמיר מצוינים, דניאלה קופלר, הילה מוטעין, אלי רבינוביץ’.

נציגי הסטודנטים – הילה מוטעין ואמיר מצוינים
ועדת ביקורת – אמיר גרין, נטע כנפי.