מועדי הגשה בקרן גשר לקולנוע רב תרבותי

פנים ופנים בירושלים

הזמנה להגשת סרטים קצרים באורך של עד 3 דקות סביב             
דמויות המתגוררות או פועלות בעיר ירושלים ואשר השפיעו על רגע בחיי היוצר או             
בחיי החברה. סיפורים קטנים על אנשים גדולים מאחורי הקלעים.             
על ההצעות להגיע לסינמטק ירושלים             
לא יאוחר מיום שני ה- 05.5.2102 בשעה 17:00

http://www.gesherfilmfund.org.il/images/stories/jerusalem_face_film.pdf

קול קורא להגשת בקשות להשתתפות במיזם קולנועי “תהלים”

מתקרב מועד חורף לבקשת תמיכה לסרטי גמר סטודנטים 2012

תאריך אחרון להגשה: 29.3.2012             
http://www.gesherfilmfund.org.il/images/stories/

המיזם לקולנוע וטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים מתכבד להזמין את קהל היוצרים             
להגיש הצעות לתמיכת המיזם. מועד הגשה אפריל 2012

בין המסלולים – מסלול אנימציה להפקת סרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה.
http://www.jerusalemfilmfund.com/page.aspx?Id=342

סגור לתגובות.