הודעה לחברי האיגוד בדבר חוזים דרקוניים

 

הגיעו אל האיגוד מספר פניות בנושא חוזי העסקה דרקוניים מצד סטודיואים מבוססים.

עפ”י הפונים מדובר בחוזי העסקה שמיועדים לאנשי מקצוע מתחילים ומוגדרים כחוזים לתקופת “התלמדות”. ההעסקה במסגרת ה”התלמדות” היא במשכורת נמוכה יחסית והיא לתקופה בלתי מוגדרת.

בעת חתימת החוזה, המועסקים מתבקשים לחתום על מסמך התחייבות להשאר בחברה למשך מספר שנים לאחר תקופת ההתלמדות הבלתי מוגדרת.
באם מעוניין המועסק לעזוב את מקום עבודתו לפני תום התקופה, לפי מסמך ההתחייבות עליו לשלם חזרה לחברה “קנס” כספי בלתי מבוטל שמגיע עד ליותר מ-300% מהמשכורת החודשית.

האיגוד סבור כי התנהלות זו של סטודיואים ומעסיקים אל מול אנשי מקצועות האנימציה הינה התנהלות נפסדת ונצלנית – וכי אל לנו כאנשי מקצוע להסכין לכך.
האיגוד תומך בהעסקה ראויה והוגנת לחבריו וחברותיו ולעוסקים במקצועות האנימציה ככלל.
המלצת האיגוד לחבריו היא להימנע מחתימה על חוזים מסוג זה ולפנות אל היועצים המשפטיים שלנו בכל מקרה בו אתם נתקלים בחוזים דומים.

האיגוד מזכיר שבמסגרת החברות באיגוד מגיעות לכל חבר איגוד שלוש שעות יעוץ משפטי חינם בדיוק עבור מקרים כאלה.

סגור לתגובות.