הזמנה לדיון פתוח ולצוות חשיבה בנושא תמיכת קרנות באנימציה

בישראל קיימות מספר קרנות אשר מציעות תמיכה יעודית לאנימציה ומרגישות מחוייבות לקידום התחום בארץ. עם זאת אנשי המפתח בקרנות מגיעים בעיקר מתחום הקולנוע, ונראה כי הם אינם מכירים לעומק את הצרכים המיוחדים של התחום שלנו. לפיכך, נדמה כי המענקים אינם מצליחים לתמרץ כראוי אנימציה ויוצרי אנימציה.

הקרנות פתוחות לשמוע מהאיגוד אילו סוג תמריצים ומענקים אנחנו מאמינים שיתרמו באופן הטוב ביותר להתפתחות התעשייה בארץ.

אם יש לכם רעיונות, אם היתם רוצים לראות מענקים ותחרויות מסוימים, אם יש לכם סרטים אישיים שאתם רוצים להפיק אך תנאי המכרזים תמיד מפספסים אתכם – תגיעו ותגידו.
אנו מעוניינים לגבש צוות שיפעל מול הקרנות ויוביל אותן להציע מענקים ותחרויות שרלוונטים לנו – ליוצרי האנימציה.

לשם כך נקיים מפגש בנושא במכללה הישראלית לאנימציה (רח’ הארבעה 4, תל אביב) ביום שני ה-8/7 בשעה 20:15. המפגש יהיה בפורמט של דיון פתוח/צוות חשיבה, במטרה לגבש מסמך רעיונות כמו גם צוות יעודי שיעבוד מול הקרנות כדי להביא רעיונות אלה ליישום בפועל.

אנחנו מזמינים כל חבר/ת איגוד שרוצים לתרום למטרה זו מזמנם ומרעיונותיהם להשתתף.
כדי שנוכל להיערך כראוי, בבקשה להירשם כאן.

בברכה,
איגוד מקצועות האנימציה

סגור לתגובות.