אנחנו בודקים סוגיות בעייתיות במכרז “יוצרים מחוץ לכופסא”

motor-vehicle-safety-month-senior-driversהובא לתשומת לבנו קיומו של מכרז ליצירת סרטים למדיה דיגיטאלית מבית “יוצרים מחוץ לקופסא”. מבדיקה ראשונית עולה כי קיימות מספר סוגיות הקשורות לזכויות יוצרים הטעונות בדיקה והבהרות מצד מפעילי המכרז. בכוונתינו לפנות אל מפעילי המכרז ולדרוש הסברים בנוגע למה שנראה כמו דרישה להעברה ללא תמורה של זכויות היוצרים הרלוונטיות ביצירה, כתנאי להשתתפות או זכייה במכרז. אנחנו ממליצים לחברי האיגוד שלא למסור בשלב זה חומרים למכרז, עד שהנושא ייבדק.

סגור לתגובות.