חוזים והזמנות עבודה

חוזים והזמנות עבודה

הזמנת עבודה או הצעת מחיר היא חוזה התקשרות שמגדיר בצורה מדויקת את העבודה המבוקשת, את התשלום עבורה ואת כל הדרוש ביאור לפני תחילת העבודה, מטרתה היא ליצור מסגרת עבודה ברורה לשני הצדדים שמבהירה מה כל צד מספק ומתי, ומה כל צד מקבל בתמורה ומתי. המסמך הזה עם חתימתו מהווה מסמך משפטי במידה והנושא מגיע לערכאות משפטיות.
כדאי לחתום על שני העתקים, אחד לכל צד.

הזמנת עבודה צריכה להכיל לפחות את הפרטים הבאים (ניתן להוסיף סעיפים נוספים ע”פ צורך) :

 • מחיר מוסכם לפרויקט או מחיר לשעת/משמרת עבודה   – התשלום
 • מהי העבודה המדוברת  – פירוט מדוקדק של העבודה ע”מ למנוע אי הבנות בזמן העבודה.
 • היכן היא מתבצעת – במשרדי מזמין העבודה / בבית נותן השרות
 • מי מאשר את ההתקדמות / תוצר סופי ומול מי עובדים – כדי למנוע מצב של תקשורת כפולה רצוי שיהיה איש קשר אחד שמולו תתבצע העבודה.
 • באיזה פורמט הלקוח מקבל את התוצרים – גודל, פורמט (סרטון/תמונות/מודל/פרויקט פלאש וכו’).
 • האם יסופקו קבצי מקור – במידה וכן יש לתמחר אותם בהתאם במידת האפשר.
 • תאריך תחילה/סיום, מבנה שבוע העבודה- תחימת יום העבודה ואת משך הפרויקט, כל אחד רשאי להגדיר באילו שעות הוא עובד.
 • מועד תשלום וע”י מי הוא מבוצע – רצוי שהתשלום יהיה ללא שום קשר לתשלום לקוח קצה. תשלום  מקדמות. תשלום ע”ס התקדמות. תשלום מול קבלת חשבונית מס.
 • שינוים/תוספות/תיקונים מעבר למוסכם  – מה קורה במידה וישנם שינוים/ תוספות/תיקונים מעבר למוסכם , כדאי להסדיר מראש תעריף שעל פיו אפשר יהיה לתמחר אותם במקום לכתוב הצעת מחיר חדשה.
 • זכויות יוצרים – מומלץ לקרוא את המאמר בנושא “קניין רוחני: זכויות יוצרים” כדי להבין בדיוק איזה שימוש הלקוח יכול לעשות בתוצרים.
 • פרסום עצמי – האם ניתן להראות את העבודה בתיק עבודות למטרות קידום אישי ועבודות עתידיות.
 • כל סעיף אחר, בהתאם לפרויקט,  שיכול להבהיר את צורת העבודה לשני הצדדים.

כמו בכל מקרה, החליטו בעצמכם מה מתאים לכל פרויקט ולכל לקוח, אפשר ורצוי לנסח בעצמכם את הסעיפים ואת הצעת המחיר ע”מ לתת לה ציביון אישי.

הזמנת העבודה להורדה היא למעשה סוג של תבנית כללית, שממנה ומסעיפיה אפשר להרכיב הצעת מחיר/הזמנת עבודה / הערכת מחיר בהתאם לפרויקט וללקוח. חשוב לזכור לקרוא את הסעיפים היטב ולהתאים אותם לעבודה הרלווונטית ולתנאים שעליהם סיכמתם מול הלקוח.

לעמוד הורדת תבנית כללית להזמנת עבודה

(זמין רק לחברי האיגוד)