כיתת אמן עם יובל נתן

כיתת אמן עם יובל נתן

הרצאתו של יובל נתן במסגרת יום עיון של איגוד מקצועות האנימציה שנערך בתאריך 19/4/2013 במכללה הישראלית לאנימציה.